Domain

Երկուսը մեկում մատչելի է․ Ռոստելեկոմի Հոսթինգ ծառայության բաժանորդները (բացառությամբ Բրոնզ փաթեթի) կարող են բաժանորդագրվել դոմենային անվանման գրանցում ծառայություններին ավելի մատչելի պայմաններով։

 

Դոմենային անվանման գրանցման ծառայությունՀրապարակային գրանցման տարեկան վճար առաջին տարվա համարՈչ հրապարակային գրանցման տարեկան վճար առաջին տարվա համարԴոմենային անվանման տեղափոխման վճար
.am տիրույթ 7 500 12 000 -
.հայ տիրույթ 7 500 12 000 -

 

 

Այլ սակագներ
Դոմենային անվանման գրանցման ծառայությունՀրապարակային գրանցման տարեկան վճար հաջորդ տարիների համարՈչ հրապարակային գրանցման տարեկան վճար հաջորդ տարիների համար
.am տիրույթ 7 500 12 000
.հայ տիրույթ 7 500 12 000

 

 

Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

«Հոսթինգ» ծառայության որևէ փաթեթի (բացառությամբ`«Բրոնզ» փաթեթի) բաժանորդ կարող է օգտվել «դոմենային անվանման գրանցում» ծառայությունից Աղյուսակ 2-ով սահմանված տարեկան վճարներով, եթե «Հոսթինգ» ծառայության գործող պայմանագրի ժամկետը չի գերազանցում դոմենային անվանման գրանցման ծառայության պայմանագրի ժամկետը ոչ ավել քան 1 տարով։

«Դոմենային անվանման գրանցում» ծառայության գրանցումն ու փոփոխությունների կատարումը իրականացվում է առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Այն դեպքում, երբ «հոսթինգ» ծառայության որևէ փաթեթի (բացառությամբ`«Բրոնզ» փաթեթի) սպառողը մինչ պայմանագրի գործողության  պարտադիր ժամկետի ավարտը դադարեցնում է (միակողմանիորեն հրաժարվում է, ապաակտիվացնում է, չի վճարում մատուցված ծառայությունների դիմաց) ծառայությունների մատուցումը, ապա սույն դիմումի Աղյուսակ 2-ով սահմանված «դոմենային անվանման գրանցում» ծառայության սակագները դադարում են գործել վերջինիս համար, և պարտավորվում է  «Հոսթինգ» ծառայության պայմանագրի լուծման պահին վճարել տուգանք՝ որը կազմում է 1 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) յուրաքանչյուր  տարվա՝ գրանցված «Դոմենային անվանման» համար:

Այն դեպքում, երբ «հոսթինգ» ծառայության որևէ փաթեթի (բացառությամբ`«Բրոնզ» փաթեթի) սպառողը մինչ պայմանագրի գործողության պարտադիր ժամկետի ավարտը դադարեցնում է (միակողմանիորեն հրաժարվում է, ապաակտիվացնում է, չի վճարում մատուցված ծառայությունների դիմաց) ծառայությունների մատուցումը, ապա սույն դիմումի Աղյուսակ 2-ով սահմանված «դոմենային անվանման գրանցում» ծառայության սակագները դադարում են գործել վերջինիս համար, և պարտավորվում է «Հոսթինգ» ծառայության պայմանագրի լուծման պահին վճարել տուգանք՝ որը կազմում է 1 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) յուրաքանչյուր տարվա՝ գրանցված «Դոմենային անվանման» համար:

Դոմենային անվանման գրանցման պայմաններ