Ստացե՛ք հեռախոսային արագ, բարձրակարգ և ապահով սպասարկում` ընդամենը մեկ զանգի միջոցով:

Զանգահարե՛ք 060 46 00 00 և կատարե՛ք.

  • պայմանագրի վերակնքում
  • ծառայության ավելացում/դադարեցում
  • ծառայության ժամանակավոր կասեցում/ կասեցման դադարեցում
  • սակագնային փաթեթի փոփոխություն
  • ներբնակարանային տեխնիկական սպասարկման ծառայության պատվերի գրանցում
  • հասցեի փոփոխություն
  • և այլն:
 

Հեռախոսային սպասարկման պայմաններ