Փոքր ընկերություններին ֆիքսված հեռախոսակապը հնարավորություն է տալիս՝

  • շփվելու գործընկերների հետ բարձրորակ հեռախոսակապի միջոցով և մատչելի սակագներով,
  • կատարելու միջազգային զանգեր,
  • միանալու առանց երկարաժամկետ պայմանագրի,
  • օգտվելու հետվճարային համակարգից:

 

ՈւղղությունՍտարտԿոմֆորտՊրեմիում
Ամսական բաժանորդավճար 300 դրամ 500 դրամ 2 000 դրամ
Ներառված րոպեներ դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանցեր 0 ր/ամիս 100 ր/ամիս 500 ր/ամիս
Զանգեր դեպի ՀՀ ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր 5 դր/րոպե 4.5 դր/րոպե 4 դր/րոպե
Զանգեր փակ խմբի ներսում* 0 դր/րոպե
Զանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր 19 դր/րոպե
Զանգեր դեպի ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր 18 դր/րոպե
Զանգեր դեպի ԼՂՀ բջջային ցանցեր 35 դր/րոպե
Ակտիվացման վճար** 14 000 դրամ


Միջազգային հեռախոսակապի սակագներ

 

Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

*Փակ խմբում ներառվում են Ռոստելեկոմի կողմից կազմակերպությանը տրամադրված հեռախոսահամարները:

**Ռոստելեկոմ Ինտերնետի կամ Հեռուստատեսության բաժանորդների համար Ֆիքսլայն Օֆիս ծառայության ակտիվացումը կատարվում է առանց վճարի գանձման:

Միանվագ վճարը միևնույն բաժանորդային հասցեում կիրառվում է միայն մեկ անգամ՝ անկախ ակտիվացված ծառայությունների քանակից:

Ֆիքսլայն Օֆիս սակագնային փաթեթի բաժանորդները կարող են օգտվել Անվանափոխության, Հասցեի փոփոխության, Սակագնային փաթեթի փոփոխության, Ժամանակավոր կասեցման, Հաշվի վերծանման, Հեռախոսահամարի փոփոխության, Գեղեցիկ հեռախոսահամարի ընտրության ծառայություններից: