Ձեր կազմակերպությանն անհրաժեշտ է Ինտերնե՞տ, որը կլինի գերարագ, սիմետրիկ, և իհարկե, մատչելի, ապա այս առաջարկը Ձեզ անշուշտ կհետաքրքրի։

Ռոստելեկոմի Ինտերնետը կհասնի Ձեր ընկերություն գերժամանակակից օպտիկա-մանրաթելային տեխնոլոգիայի միջոցով՝ ընձեռելով Ձեզ մի շարք հնարավորություններ ու առավելություններ:

 

Կորպորատիվ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ

 

Ծառայության սկզբնական ժամկետ*Արագություն
1 Մբ/վ
Արագություն
2 Մբ/վ և ավելի
1 ամիս 20000 Պայմանագրային
2 ամիս և ավելի Պայմանագրային Պայմանագրային

 

Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

* Ծառայության սկզբնական ժամկետը դա այն նվազագույն ժամկետն է, որի ընթացքում հաճախորդը պարտավորվում է օգտվել ծառայությունից:

Ծառայության ավելի երկարատև ժամկետները (2-ից մինչև 12 ամիս) ենթադրում են ավելի ցածր սակագների կիրառում` կախված ծառայության սկզբնական ժամկետից և թողունակությունից:

Սակագինը կարող է կախված լինել նաև հաճախորդի երթուղիչի գտնվելու վայրից, միացման սխեմայից և այլ պայմաններից:

Երկու ամիս և ավելի երկարատև ծառայության սկզբնական ժամկետի, ինչպես նաև 2 Մբ/վ և ավելի արագության դեպքում սակագները սահմանվում են հաճախորդի և Ռոստելեկոմի միջև բանակցությունների արդյունքում` հաշվի առնելով նաև ծառայությունների մատուցման վերը թվարկված այլ պայմանները: