Free Phone ծառայությունը շատ հարմար լուծում է այն խոշոր ընկերությունների համար, որոնք տրամադրում են հեռախոսային ծառայություններ։ Free Phone-ը «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն է, որի շրջանակում Բաժանորդը «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ին վճարում է ՀՀ բոլոր հեռախոսային ցանցերից ստացված մուտքային զանգերի դիմաց: 

Ծառայության մուտքային զանգերի ուղղությունների գնացուցակը հետևյալն է՝

 

 

Միանվագ վճարումներԴրամ
Հեռախոսագծի ակտիվացում* 80000
Ամսական բաժանորդավճար 5000

 

 

ՐոպեավճարԴրամ/րոպե
Մուտքային զանգեր ՀՀ ֆիքսված ցանցերից 6
Մուտքային զանգեր ՀՀ բջջային ցանցերից 12


Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ:

 

*Հեռախոսագծի ակտիվացման վճարը գանձվում է միանվագ, հետվճարային կարգով՝ Ծառայությունների ակտիվացման ամսվա ընթացքում մատուցված Ծառայությունների դիմաց ներկայացվող հաշվի շրջանակում:

 

Ծանոթություններ
1․ Սույն պայմանները գործում են «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժանորդների համար
2. Free Phone» ծառայության շրջանակում տրամադրված հեռախոսահամարի ուղղությամբ հնարավոր չէ մուտքային զանգեր ստանալ միջազգային ուղղություններից:
3. ree Phone» ծառայության շրջանակում տրամադրված հեռախոսահամարից հնարավոր չէ իրականացնել ելքային զանգեր:
4․ «Free Phone» Ծառայության համարներն ունեն հետևյալ ձևաչափը՝ 080х хх ххх