Կորպորատիվ հեռախոսակապի հասանելիության ծառայություններ

 

Հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման
ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 Կորպորատիվ IԿորպորատիվ IIԿորպորատիվ IIIԿորպորատիվ IV*
Հեռախոսագծի ակտիվացում** 0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ
Ամսական բաժանորդավճար
հեռախոսագծի համար
300 դրամ 500 դրամ 2000 դրամ 2000 դրամ
Անվճար րոպեներ
դեպի տեղական ֆիքսված
հեռախոսային ցանցեր
0 րոպե 100 րոպե 500 րոպե 500 րոպե*
         
Րոպեավճար դրամ/րոպե դրամ/րոպե դրամ/րոպե դրամ/րոպե
Դեպի տեղական ֆիքսված
հեռախոսային ցանցեր(010, 011, 060, 012)
5 4,5 4 4
Փակ խմբի ներսում *** 0 0 0 0
Դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր 19 19 19 19
Դեպի ԼՂՀ բջջային ցանցեր 35 35 35 35
Միջքաղաքային զանգեր դեպի ՀՀ
քաղաքային ցանցեր
5 4,5 4 4
Դեպի ԼՂՀ քաղաքային ցանցեր 18 18 18 18


Միջազգային հեռախոսակապի գներ

 

Պայմաններ
Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

Սակագնային փաթեթները նախատեսված են իրավաբանական անձանց համար:

* Կազմակերպությունը, ձեռք բերելով 10 և ավելի համարներ, հնարավորություն է ստանում՝ միանալու Կորպորատիվ IV սակագնային փաթեթին, ինչի շնորհիվ յուրաքանչյուր հառախոսագծի համար նախատեսված անվճար րոպեները միավորվելով սպառվում են միասնական սկզբունքով:

** Կախված հեռախոսագծերի քանակից, տեղակայումից և այլ տեխնիկական պահանջներից՝ միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների գինը կներկայացվի լրացուցիչ գնային առաջարկի տեսքով:

*** Փակ խմբում ներառվում են Ռոստելեկոմի կողմից կազմակերպությանը տրամադրված հեռախոսահամարները:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության ամսավճարը սկսում է հաշվարկվել ծառայությունների ակտիվացմանը հաջորդող օրվանից:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության ամսավճարը hաշվարկվում է ըստ օրերի:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության դիմաց վճարման եղանակը հետվճարային է:

Հեռախոսահամարները, անկախ դասակարգումից, տրամադրվում են անվճար: