ԱՁ հատուկ պայմաններ


Այն ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժանորդներին, ովքեր կմիանան «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ  և  «ՀԻԲՐԻԴ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ կողմից համատեղ մատուցվող «Մոնո» սակագնային փաթեթին կամ «Դուո Կոմֆորտ», «Տրիո» ծառայությունների փաթեթներին «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի գործընկեր անհատ ձեռնարկատերերի միջոցով, նշված փաթեթները կտրամադրվեն հատուկ պայմաններով։

 

«Մոնո» սակագնային փաթեթի պայմաններ

«Դուո Կոմֆորտ», «Տրիո» ծառայությունների փաթեթների պայմաններ