ՏՀՄ ծառայությունը մատուցվում է էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց` վերջիններիս կողմից այլ անձանց էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցելու նպատակով:

 

IP/MPLS ցանցի միջոցով Երևան քաղաքում մատուցվող տվյալների հաղորդման մեծածախ (ՏՀՄ) ծառայության գնացուցակ

 

Պորտի արագությունՑանցի 1 կետի
սակագին (ամսավճար)
1 Մբ/վ 34,800 դրամ
10 Մբ/վ 46,800 դրամ
100 Մբ/վ 238,800 դրամ

 

ՏՀՄ ծառայությունը մատուցվում է էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց` վերջիններիս կողմից այլ անձանց էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Ծառայությունը իրենից ներկայացնում է վիրտուալ ցանցի տրամադրում ՀՀ մեկ մարզի աշխարհագրական տարածքում (վիրտուալ ցանցի բոլոր կետերը պետք է գտնվեն միևնույն մարզի աշխարհագրական տարածքում):


IP/MPLS ցանցի միջոցով մատուցվող տվյալների հաղորդման մեծածախ (ՏՀՄ) ծառայության Մարզային սակագնային փաթեթի գնացուցակ

 

Պորտի արագությունՑանցի 1 կետի
սակագին (ամսավճար)
1 Մբ/վ 14,400 դրամ
10 Մբ/վ 20,400 դրամ
20 Մբ/վ 30,600 դրամ
50 Մբ/վ 45,900 դրամ
100 Մբ/վ 108,000 դրամ

 

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ:

 

Ծանոթություններ
ա) Ծառայությունը չի մատուցվում 1 Մբ/վ-ից փոքր արագությունների համար:

բ) Վերը նշված սակագները կիրառվում են 1 ամիս ժամկետով պայմանագրի կնքման դեպքում: Ծառայության մատուցման ավելի երկարատև ժամկետների կամ այլ թողունակության դեպքում, քան նշված է աղյուսակում կամ պայմանագրի այլ հատուկ պայմանների դեպքում, ինչպես նաև կախված ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ սարքերի տեսակից և քանակից, ծառայության մատուցման տեղանքից՝ սակագները սահմանվում են Հաճախորդի և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի միջև բանակցությունների արդյունքում` հաշվի առնելով ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները:

գ) Վերոնշյալ սահմանված պայմաններով ծառայությունները մատուցվում են միայն Երևան քաղաքում: